Share

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม โดยทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก CAT Telecom ให้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้ตรงกับคำขวัญจากนายกรัฐมาตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

ซึ่งทางสมาคมเองก็เตรียมพร้อมที่จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจะมีการจัดการแข่งขัน FIFA18 ในหัวข้อ “สนุกคิด สร้างสรรค์ ค้นหานักกีฬา esports” โดยจะมีทั้งการ esports Training โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ เล่นเกมอย่างไรให้ก้าวไปสู่นักกีฬามืออาชีพ และร่วมแข่งขัน FIFA 18 ชิงของรางวัลมากมาย

โดยกิจกรรมจะมีขึ้น 2 ที่คือ
– ศูนย์บริการลูกค้า CAT ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
– ทำเนียบรัฐบาล

น้องๆ และผู้ปกครองท่านใด สนใจเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม เชิญได้ทั้ง 2 งาน ในวันเสาร์ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.

Share