Share

Global Esports Executive Summit 2017 หรือ GEES 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์อีสปอร์ตโลก หรือ IESF ช่วงวันที่ 13 – 15 พ.ย. 2560 ที่ International Passenger Terminal Convention Center สถานที่ที่ใช้จัดการแข่งขัน 9th esports World Championship ช่วงสัปดาห์ที่ผานมา

GEES 2017 เป็นการรวมตัวของผู้นำอีสปอร์ตระดับโลกจากประเทศต่างๆ ซึ่งมีทั้งองกรค์ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งสมาชิกจากประเทศต่างๆ ของสมาพันธ์ เพื่อร่วมประชุมและวางแผนแนวทางการทำงานรวมทั้งทิศทางของอีสปอร์ตโลก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ลงทะเบียนล่วงหน้าอีกด้วย

หัวข้อในการประชุมหลักๆ ที่สำคัญในปีนี้คือ เรื่องการปูทางให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาในโอลิมปิก, การเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิก, ทิศทางในอนาคตของอีสปอร์ต, การประสานงานความร่วมมือจากภาคัฐ, มาตรการการป้องกันธุรกิจการพนันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต, แนวทางการทำงานและการสร้างเมืองแห่งอีสปอร์ตของประเทศใหญ่ๆ ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแต่ละหัวข้อก็จะมีการแบ่งย่อยเป็นประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งเชิญนักวิชาการผู้มากประสบการณ์เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้กับสมาชิกและผู้เข้าร่วมรับฟัง

Share